La Caravana en uw Privacybeleid


La Caravana respecteert uw privacy en draagt zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om aankopen/bestellingen zo snel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij stellen uw gegevens nooit ter beschikking aan derden voor commerciële doelstellingen.
Wanneer u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons opnemen.

La Caravana gebruikt uw gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden:

- Wanneer u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
- Om het winkelen bij La Caravana zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt
Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die wij ontvangen van onze bezoekers helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht, wij zullen uitsluitend uw gegevens aan derden ter beschikking stellen welke betrokken zijn bij het uitvoeren van uw aankoop/bestelling. 

Webshop software, Webhosting en E-Mail

La Caravana webshop is ontwikkeld met software van JouwWeb. Persoonsgegevens welke u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. JouwWeb heeft toegang tot uw persoonsgegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nimmer gebruiken voor een ander doeleind. JouwWeb is op basis van de overeenkomst welke wij hebben afgesloten, verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te verrichten. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. JouwWeb is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. JouwWeb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software. Hierbij worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
JouwWeb behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. JouwWeb houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.
Bevestigingsmails welke u ontvangt middels onze website/webformulieren worden verzonden via de servers van JouwWeb. JouwWeb heeft géén toegang tot onze postvakken, wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. JouwWeb is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Webshop betalingen via Mollie (iDeal)

Voor de afhandeling van betalingen middels onze webshop maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens evenals uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzending via DPD

Voor de verzending van artikelen via de webshop maken gebruik van de diensten van DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD delen. DPD gebruikt deze gegevens enkel ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD onderaannemers inschakelt, stelt DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en Boekhouding

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Factuursturen.nl. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Factuursturen.nl is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Factuursturen.nl gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Gegevensverwerking

Uw gegevens gebruiken wij enkel ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Wanneer u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om, anders dan op uw verzoek, op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden partijen zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens welke automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens als; uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem, zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij onze facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Onze medewerkers hebben geen toegang tot uw klantprofiel/documenten welke wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Bezwaar recht en overige rechten

In voorkomende gevallen het u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door en- of in opdracht van La Caravana. Wanneer u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons op.

Cookies - Google Analytics

Cookies zijn kleine deeltjes informatie welke door uw browser worden opgeslagen op uw computer. La Caravana gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgens bezoek. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek bij La Caravana geen cookies ontvangt.

Privacybeleid wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de recente versie. Wanneer het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u hiervan per e-mail op de hoogte.